Motorisch:
 • onhandig, veel struikelen/vallen, vaak stoten, dingen
  omgooien/laten vallen;
 • houterige motoriek;
 • op de tenen lopen;
 • moeite met/laat fietsen en zwemmen;
 • niet stil kunnen zitten;
 • zwakke fijne motoriek, moeilijk leesbaar handschrift,
  andere/verkrampte pengreep.
Fysiek/Houding:
 • bedplassen na het vijfde jaar;
 • wagenziek;
 • hoogtevrees;
 • allergie;
 • slecht slapen;
 • visuele problemen, hoofpijn bij lezen/tv kijken;
 • overgevoeligheid voor geluid, licht, bepaalde kleding
  (te strak, kriebelt, labels die irriteren)
 • hoofd ondersteunen tijdens schrijven, lezen etc.;
 • opvallende zithouding;
  – w-zit

  – op één of beide benen zitten
  – op de knieën zitten
  – benen om stoelpoten geklemd

  – in de stoel hangen, benen gestrekt
Leren:
 • automatiseren gaat moeizaam (leren lezen gaat traag, + en – sommen, tafels etc.);
 • moeite met concentreren;
 • spiegelen van cijfers en letters;
 • moeite met op de lijntjes schrijven en/of bij de
  kantlijn beginnen;
 • moeite met op de juiste regel blijven bij het lezen
  (leeswijzer/ bijwijzen met vinger is nodig);
 • moeite met overschrijven van het bord;
 • zwak ruimtelijk inzicht.
Sociaal emotioneel:
 • (faal)angstig;
 • erg verlegen, laag zelfbeeld;
 • zenuwachtig, schrikt snel;
 • boos, woede uitbarstingen;
 • prikkelgevoelig;
 • druk.

Kenmerken van storende reflexen kan een opvallende w-zit zithouding zijn.