Ieder kind loopt wel eens vast op school, snapt de lesstof niet of haalt een slecht cijfer. Maar als dit te lang duurt en er achterstanden ontstaan op het gebied van rekenen, (begrijpend)lezen en spelling, is het fijn om te weten dat hier met remedial teaching (leerondersteuning) aan gewerkt kan worden.

 
Plan van aanpak en werkwijze

Naar aanleiding van de hulpvraag, informatie uit het intakegesprek met ouder(s), observaties en/of toetsen volgt er een plan van aanpak. Het is belangrijk om ook de school hierin te betrekken, als dat mogelijk is.

De ondersteuning vindt wekelijks plaats en daarnaast is het belangrijk om ook thuis te oefenen. Vandaar dat je als ouder gewoon bij de behandelingen aanwezig mag zijn, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en de voortgang regelmatig besproken kan worden.

 

Niet alleen maar stilzitten….

Uit onderzoek, maar ook uit ervaring, blijkt dat bewegen heel belangrijk is bij het leren. Elk kind leert vanuit beweging. Vandaar dat ik ook graag gebruik maak van spel en beweging tijdens behandelingen. Dit zorgt voor een fijne afwisseling in werkvormen, geeft plezier en ontspant.

 

Meer   

Tijdens remedial teaching werk je aan de basisvaardigheden die je nodig hebt op school, maar soms is dat niet genoeg. Soms ligt er een dieper probleem, onder de leerproblemen. Denk bijvoorbeeld aan beelddenken en/of de aanwezigheid van nog actieve primaire reflexen, die ook voor leerproblemen kunnen zorgen. Dan is het verstandig om eerst aan de onderliggende problemen te werken en zo te bouwen aan een goed fundament voor het leren op school.