Ieder kind loopt wel eens vast op school, snapt de lesstof niet of haalt een slecht cijfer. Maar als dit te lang duurt en er achterstanden ontstaan op het gebied van rekenen, (begrijpend)lezen en spelling, dan kan hier met remedial teaching (leerondersteuning) aan gewerkt worden.

 
Plan van aanpak en werkwijze

Naar aanleiding van de hulpvraag, informatie uit het intakegesprek met ouder(s), observaties en/of toetsen volgt er een plan van aanpak. Het is belangrijk om ook de school hierin te betrekken, als dat mogelijk is.

De ondersteuning vindt wekelijks plaats en daarnaast is het belangrijk om ook thuis te oefenen. Vandaar dat je als ouder gewoon bij de behandelingen aanwezig mag zijn, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en de voortgang regelmatig besproken kan worden.

 
Niet alleen maar stilzitten….

Uit onderzoek, maar ook uit ervaring, blijkt dat bewegen heel belangrijk is bij het leren. Elk kind leert vanuit beweging. Vandaar dat ik ook graag gebruik maak van spel en beweging tijdens behandelingen. Daarnaast zorgt het voor een fijne afwisseling in werkvormen, geeft plezier en ontspant.

 
Meer   

Met remedial teaching werk je aan de basisvaardigheden die je nodig hebt op school, maar het kan heel goed dat er meer nodig is en er een dieper probleem, onder de leerproblemen ligt. Denk bijvoorbeeld aan beelddenken en/of de aanwezigheid van nog actieve primaire reflexen, die ook voor leerproblemen kunnen zorgen. Dan is het verstandig om ook aan de onderliggende problemen te werken en zo te bouwen aan een goed fundament voor het leren op school.