Bal-A-Vis-X® (Balance Auditory Vision eXercises) is een reeks oefeningen die gedaan worden met zakjes, balletjes en/of een balanceerbord. Het mooie is dat jong en oud hiermee aan de slag kan, alleen of samen. 

 

•  Je hele lijf is actief betrokken (voor/achter, links/rechts, boven/onder).
•  Het ritme van de oefeningen zorgt voor meer focus, rust en balans in je lijf.
•  Het bevordert de ontwikkeling van:

  • oog-volgbewegingen
  • oogsamenwerking
  • oog-hand coördinatie
  • auditieve en visuele verwerking
  • lateralisatie (links-rechts ontwikkeling)
  • ruimtelijk inzicht

 

Kinderen zijn altijd nieuwsgierig naar de zakjes en balletjes en willen maar wát graag met ze gaan oefenen. De oefeningen passen prima binnen het bewegend leren waar ik veel mee werk en ik zet ze dan ook graag in.

Bekijk dit filmpje over Bal-A-Vis-X®.

 

Meer informatie:

www.bal-a-vis-x.com 

www.bal-a-vis-x.123website.nl