Kind in evenwicht – KIE

Het lijkt tegenwoordig wel of er steeds meer kinderen met leer- en gedragsproblemen zijn.

Vaak wordt er alleen gekeken naar wat een kind laat zien en is men zich niet bewust van wat de reden is waarom het kind doet zoals het doet. Alles in het kinderlijf en brein is met elkaar verbonden (denken – doen – voelen). Gaat er ergens iets mis, dan heeft dat gevolgen voor het totale functioneren. Wat een kind laat zien is slechts een topje van de ijsberg.

 

Kind in Evenwicht is een snelle en speelse manier om te ontdekken waarom het kind fysiek en emotioneel vastloopt en wat er nodig is om het makkelijker te maken.

De basis ligt in de neuro-emotionele integratie (NEI) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen.

 

Waarmee werkt Kind in Evenwicht:

> Kennis uit de Neuro-emotionele Integratie (NEI)

> De O-ring test

> Kennis over de ontwikkeling en organisatie van ons brein

> Kennis over de periode voor, tijdens en na de geboorte van het kind

> Kennis over de invloed van ziekte, stress en trauma

> Verschillende integratiemanieren die het voor het kind makkelijker maken

 

Naast alles waar Kind in Evenwicht gebruik van maakt, maak ik ook gebruik van alle kennis die al in mijn eigen rugzak zit. Zo komt alles samen in KIE en dat werkt heel mooi!

 

Voor wie is Kind in Evenwicht:

Deze manier van werken is geschikt voor het kind van alle leeftijden en zijn of haar ouders. Het is leuk om te doen met als bijkomend voordeel dat het kind niet hoeft te praten. De spieren vertellen het verhaal. Meer informatie over KIE is te vinden op de website van Carla van Wensen.