Elk kind kan rekenen! Het belangrijkste is dat ze rekenen vanuit hoeveelheden en niet vanuit tellen of in het tellen blijven hangen. En net dat is, samen met richtings- en automatiseringsproblemen, hét knelpunt waar veel kinderen met rekenproblemen mee te kampen hebben.

Hands-On

De Hands-On methode, ontwikkelt door Wendy Peerlings, start bij het begin van de rekenontwikkeling en kijkt naar:

> Tellen als vaardigheid

> Tellen en aanwijzen tegelijk (synchroon tellen)

> Hoeveelheden waarnemen als geheel (getalbegrip en hoeveelheid inzicht)

> Welke tel hand en telrichting gebruikt een kind (lateralisatie, richtingsontwikkeling) 

Dit lijken simpele vaardigheden, maar juist hier beginnen rekenproblemen.

 

Hands-On gebruikt dezelfde didactische rekenaanpak van sommen als op school, maar dan op het tempo van het kind, beginnend bij de basis. Zo krijgen kinderen weer plezier in rekenen en vertrouwen in zichzelf. Daarnaast wordt er niet gerekend met voorgedrukte werkbladen en computerprogramma’s. Wel met je eigen 10 vingers en m.b.v. gekleurde stokjes en elastiekjes. Niet voor altijd, maar voor zolang het nodig is.

 Werkwijze

In 6 sessies gaan we werken aan de volgende doelstellingen:

> Hoeveelheden leren herkennen en aanvoelen

> Juiste telrichting ontdekken en in gebruik nemen

> Splitsingen leren aanvoelen en gebruiken

> Overbrugging tiental, honderdtal etc. aanvoelen en gebruiken

> Hoofdrekenend optellen en daarna aftrekken

> Maaltafels en deeltafels leren vanuit wederkerigheid en inzicht

 

Tijdens de eerste sessie starten we met een aantal korte testjes (spelenderwijs). Daarna gaan we gelijk aan de slag met de oefeningen. Elke sessie wordt er uitleg gegeven en tips in een schriftje geschreven, waarmee je thuis dagelijks aan de slag kan én de leerkracht kan informeren. Vandaar dat het belangrijk is dat je als ouder aanwezig bent bij iedere sessie.

 

Voor meer informatie: www.2hands4kids.org