Methode voor beelddenkers: Ik Leer Anders, 2014

MNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration, 2016

MNRI® Tactile integration, 2017

MNRI® Reflex integration and PTSD Recovery, 2017

MNRI® Maximizing Brain Potential, in the classroom with MNRI®, 2018

MNRI® Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery, 2019

Rhythmic Movement Training, RMTI

RMTI level 1: Focus, Organisatie & Gedrag, 2017

RMTI level 2: Emoties, Geheugen & Gedrag, 2017

RMTI level 3: Lezen & Schrijven, 2022

Movement Based Learning: The Building Block Activities, 2017

Visuele Screening en Trajectbegeleiding, Functionele Oogzorg Nederland, 2018

2Hands4Kids Hands-On Rekenen, Wendy Peerlings, 2018

Psychomotorische Ontwikkeling en Remedial Teaching, jaaropleiding 2Hands4Kids, Wendy Peerlings, 2019  

Kind in Evenwicht (KIE) coach, 2019    

Kind in Evenwicht, meridianen en drukpunten, 2019    

Kind in Evenwicht, niet-geïntegreerde reflexen en bewegingspatronen, 2020