Veel kinderen zullen zich op school prima redden en de manier van lesgeven sluit aan bij hoe zij graag leren. Er is echter ook een kleine groep kinderen, ongeveer 5%, die graag “anders” leren. Deze kinderen zijn visueel ingesteld: zij leren niet in woorden, maar in beelden. Vandaar dat ze ook wel beelddenkers genoemd worden.

Lesstof wordt op school vaak talig (in woorden) aangeboden, waardoor beelddenkers de lesstof niet goed begrijpen en onthouden.  “Jij onderwijst in woorden, ik leer in beelden.”

Vaak krijgen beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie, AD(H)D. Remedial teaching helpt niet of nauwelijks, omdat er dan nog meer schoolwerk op een “foute” manier wordt aangeboden.

De training

De training ‘Ik leer anders’ speelt in op de behoeften van beelddenkers. Doordat de lesstof op een visuele manier aangeboden wordt aan kinderen, kunnen zij direct na de eerste sessie vertellen of deze methode voor hen werkt. Door over te schakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Kinderen die problemen hebben met spelling, kunnen woorden ineens foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Hoe kan dit? Kinderen slaan het woord op als woordbeeld (dus visueel), waardoor zij het wél kunnen onthouden. Leren wordt op deze manier een stuk makkelijker én misschien nog wel belangrijker: leuker.

 
Inhoud trainingen
In 4 tot 6 sessies leer je deze manier van leren toepassen voor bijvoorbeeld:
> Spelling
> Lezen (technisch en/of begrijpend lezen)
> Rekenen (plus- en minsommen, tafels en deeltafels)
> Klokkijken
> Extra: topografie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc
Als ouder ben je aanwezig bij de sessies, zodat jullie het geleerde thuis kunnen toepassen.
Informatie
Op de site van Ik Leer Anders van Agnes Oosterveen-Hess vind je meer informatie over beelddenken en deze training. Daar is ook de informatiefilm ‘Ik leer anders’ te bekijken.  
Presentatie beelddenken

Voor een presentatie over beelddenken kun je ook terecht bij Jij bent Jij. Tijdens deze presentatie leer je wat beelddenken is en hoe je deze visueel ingestelde kinderen kunt herkennen. Verder krijg je meer inzicht in de problemen die kunnen ontstaan op school. Natuurlijk is er ook ruimte voor praktische tips en vragen.