Psychomotorische Remedial Teaching

Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is het juist niet. Het is kijken naar het kind vanuit een breed perspectief, want alles in het kinderlijf en brein is met elkaar verbonden. (denken-doen-voelen) Gaat er ergens iets mis, dan heeft dat gevolgen voor het totale functioneren. Wat het kind laat zien is slechts een topje van de ijsberg.

Als een kind vastloopt op school en bijvoorbeeld het rekenen niet (genoeg) vooruit gaat, is het belangrijk om te onderzoeken of het fundament voor het leren stevig genoeg is. Leren (rekenen) is niet iets dat je alleen met je hoofd doet (cognitief). Er komt veel meer bij kijken. Het vraagt om een samenwerking in:

 • Motorische aspecten: spieren en gewrichten
 • Cognitie: wat weet je al, hoe ga je het aanpakken
 • Sociale aspecten: alleen of met iemand samen
 • Emotionele aspecten: hoe voel je je erbij
Als je het fundament vergelijkt met een huis, dan snap je vast dat als de fundering niet stevig is, er een grote kans is dat het huis verzakt.

 

Screening 

Doormiddel van een uitgebreide screening wordt er gekeken naar:

 • Grove motoriek: hoe beweegt het kind, houding, evenwicht, coördinatie,
 • Fijne motoriek: pengreep, handschriftontwikkeling,
 • Reflexen: primaire reflexen die nog niet geïntegreerd zijn, kunnen de ontwikkeling van het kind enorm beïnvloeden.
 • Richtingsontwikkeling: werken van links naar rechts, kruisen van de middellijn, lichaamscoördinatie, lateralisatie (het proces waarin beide lichaamshelften en hersenhelften op een ontspannen en doeltreffende manier kunnen samenwerken.  Hoe makkelijker dit gaat, hoe beter het kind gebruik kan maken van zijn talenten).
 • Oogmotoriek: het is belangrijk dat ogen kunnen focussen, sprongen maken en rustig volgen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om goed te kunnen lezen. Door een aantal testjes is hier al veel over te vertellen, maar soms is een uitgebreide visuele screening nodig.
 • Visuomotorische vaardigheden: oog-hand coördinatie, ruimtelijke informatieverwerking,
 • Dominantie profiel: ieder kind word geboren met een bepaald dominantie profiel. Dat wil zeggen dat er één oog, oor, hand, voet, hersenhelft dominant is. Dit merk je vooral als het kind stress  ervaart, want onder stress vermindert de functie van de hersenbalk. Deze zorgt voor een goede samenwerking en informatieverwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Onder stress val je terug op je dominante kant (hersenhelft, oog, oor, hand, voet). Alle informatie die via de rechterkant binnenkomt wordt in de linkerhersenhelft verwerkt en alles wat via de linkerkant binnenkomt wordt in de rechterhersenhelft verwerkt. Ook onder stress werkt dit. Maar wat nou als je linker oor dominant is en ook je linker hersenhelft? De informatie die dan via het linker oor binnenkomt gaat naar de rechterhersenhelft en kan onder stress niet goed met de linkerhersenhelft gecommuniceerd worden.  De uitleg die de leerkracht geeft, vaak in woorden, wordt dan niet goed begrepen. Tijdens de screening ontdekken we wat het dominantie profiel van het kind is en dan snappen we ook beter wat het kind nodig heeft of juist niet.
Teltest 2Hands4Kids: met deze teltest kijken we naar de basisvoorwaarden van het rekenen. Tellen, synchroon tellen, getalbegrip, hoeveelheid inzicht, maar ook lateralisatie en richtingsontwikkeling spelen hier weer een belangrijke rol .
 • Executieve functies:
 • Denkvaardigheden: planning, organisatie, timemanagement,  werkgeheugen, metacognitie (geheel overzien en over je eigen denken en handelen nadenken),
 • Regulatie:
 • Reactie-inhibitie, eerst denken dan doen,
 • Emotieregulatie, emoties reguleren om je doel te bereiken,
 • Volgehouden aandacht, aandacht op je taak houden,
 • Taakinitiatie, zonder uitstelgedrag beginnen,
 • Flexibiliteit, plannen aanpassen als het nodig is,
 • Doelgericht gedrag, doel realiseren zonder afgeleid te worden.

 

Werken aan de basis, maar ook aan de leerproblemen Na het afnemen van de screening kan er, vaak op een speelse manier, gewerkt worden aan de basisvaardigheden die nog aandacht nodig hebben. Daarnaast gaan we ook gericht aan de slag met de leerproblemen. Heb je moeite met rekenen, dan gaan we daarmee oefenen. Hetzelfde geldt voor (begrijpend)lezen en spelling. Zo werken we vanuit verschillende invalshoeken aan de leerproblemen van het kind.