Beelddenker: visueeL ruimtelijk                   Woorddenker: auditief volgorderlijk

Sterke rechter hersenhelft

Sterke linker hersenhelft

Denkt primair in beelden

Denkt primair in woorden

Is visueel sterk

Is auditief sterk

Kan goed met ruimte omgaan

Kan goed met tijd omgaan

Leert vanuit overzicht

Leert stapje voor stapje

Begrijpt het meteen of (nog) niet

Leert met vallen en opstaan

Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken

Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd

Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen

Is een analytische denker

Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien

Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details

Kan goed kaart lezen

Volgt mondelinge instructies goed op

Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen

Kan goed rekenen

Leert hele woorden makkelijk

Leert klanken makkelijk

Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen

Kan woorden spellend uitspreken

Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven

Kan snel en netjes schrijven

Ordent en organiseert op geheel eigen wijze

Is goed georganiseerd

Vindt intuïtief de juiste oplossing

Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken

Leert het beste door verbanden te zien

Kan goed uit het hoofd leren, stampen

Goed visueel lange termijn geheugen

Goed auditief korte termijn geheugen

Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling

Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden

Ontwikkelt eigen methoden om problemen op te lossen

Leert goed via instructie

Is erg gevoelig voor de houding van de leraar

Leert onafhankelijk van emotionele reacties

Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen

Voelt zich goed bij één juist antwoord

Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)

Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig

Kan erg onregelmatige cijfers halen

Haalt in de regel hoge cijfers

Geniet van meetkunde en natuurkunde

Geniet van algebra en scheikunde

Leert de talen op locatie door onderdompeling

Leert de talen in de klas/les door onderwijs

Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd

Is academisch getalenteerd

Is een laatbloeier

Is een vroegbloeier

Een synthese is in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat iets nieuws ontstaat.

Karaktervergelijking van Linda Silverman, boek Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner. Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J. Krabbe Stichting